Balou Basis is een initiatief van Mareta de Voogd. Ik wil mij graag aan u voorstellen.

Kinderen en paarden

In mijn vrije tijd heb ik veel met kinderen en paarden gewerkt.

Kinderen komen graag bij mij en ik kan mij goed verplaatsen in hun gedachtenwereld. Regelmatig organiseer ik activiteiten voor en met kinderen, veelal buiten in de natuur. En al spelend, wandelend of speurend zijn er vaak momenten dat ik er kan zijn voor een kind. Ik vind het belangrijk dat het kind het gevoel heeft dat hij/zij er toe doet.

Ik heb een onderwijskundige achtergrond en heb psychologie gestudeerd. Na mijn afstuderen heb ik, als docente, onder meer veel ervaring opgedaan in het opzetten en uitvoeren van trainingen op het gebied van sociale vaardigheden. 

Voor wat de paarden betreft gaat mijn interesse uit naar een andere kijk op paarden en paardrijden. Inspirerend vond ik mensen als Pieter Baalbergen, Emiel Voest, Linda Tellington-Jones, Sally Swift, etc. Allemaal mensen die een eigen kijk hebben op het respectvol en begrijpend omgaan met paarden en paardrijden. Door het volgen van diverse workshops en trainingen heb ik al veel mogen leren van hen. Dagelijks pluk ik dan ook dankbaar uit deze waardevolle ruif als ik zelf of samen met de kinderen met paarden bezig ben.

Ik vind het belangrijk deze inzichten als basis mee te kunnen geven aan kinderen die graag willen leren paardrijden. Hierbij hoop ik dat zij het paardrijden niet als een op zichzelf staand iets zien, maar als onderdeel van een harmonische samenwerking. Door ook hier aandacht aan te geven, leer je niet alleen een paard beter te begrijpen, maar krijg je ook inzicht in (de effecten van) je eigen handelen. Deze inzichten zijn ook waardevol in het dagelijks leven, thuis, op school of op je werk.


Van Opstap naar Stichting Balou Basis

Begin 2001 heb ik de “Opstap”-cursus ontwikkeld, bedoeld voor kinderen als voorbereiding op het paardrijden. Deze cursus heb ik met veel plezier en met succes op verschillende manege's verzorgd.

Ik heb ook kinderen op les gehad die wat extra aandacht nodig hadden. Doordat ze ASS hebben, of bijvoorbeeld angstig waren (geworden) voor paarden en/of paardrijden. Maar ook kinderen die onzeker zijn of zich slecht kunnen concentreren hebben baat gehad bij de lessen. Met name de aandachttraining biedt hiervoor mooie aanknopingspunten. Kinderen voelen zich erg snel op hun gemak bij mij; ze voelen zich veilig en serieus genomen. Daardoor zijn ze bereid, samen met mij én in hun eigen tempo, hun grenzen te verkennen en waar mogelijk en wenselijk te verleggen.

Omdat ik het prettig vind in een rustige omgeving te werken, ben ik in 2012 voor mijzelf begonnen met Balou Basis; de logische opvolger van de Opstap-cursus. Het uitgangspunt is hetzelfde gebleven: kinderen de gelegenheid bieden om de eerste beginselen van het paardrijden te leren en tegelijkertijd te ervaren wat wij kunnen leren van en over het paard. En over onszelf! Het accent is daarmee steeds meer komen te liggen op de persoonlijke groei van het kind. Omdat elk kind een andere weg bewandelt naar het uiteindelijke rijden op een paard. Het ene kind stapt er zonder blikken of blozen op, maar blijkt moeite te hebben met het langer vasthouden van aandacht, het ander kind is aanvankelijk wat angstig en zal eerst het vertrouwen moeten krijgen in zichzelf, het paard en de begeleidster voordat het zomaar op de rug van het paard zal gaan zitten. En weer een ander kind komt niet zozeer om te rijden, maar om de rust die het omgaan met een paard biedt. Dit kan alleen worden aangeboden, als je op individuele basis werkt. Alleen dan kan er oprechte aandacht en begeleiding worden gegeven.

Balou Basis is altijd kleinschalig geweest, zonder een direct winstoogmerk. Het besluit om van Balou Basis een Stichting te maken is daarmee eigenlijk een heel logische stap. Begin 2019 is Balou Basis officieel een Stichting geworden. Bijkomend voordeel is dat we nu toegankelijker zijn voor sponsoring en donaties. Willen wij ook in de toekomst ons werk voort kunnen zetten en kinderen dat steuntje in de rug kunnen geven, laten kennismaken met paarden, én de paarden goed blijven verzorgen, dan is financiële hulp in de vorm van giften en donaties noodzakelijk.  

Balou Basis en volwassenen

Hoewel Balou Basis is begonnen voor kinderen, zijn er inmiddels ook volwassenen die zich bij mij melden. Veelal omdat zij heel graag willen paardrijden, maar nog wat onzeker zijn om hiervoor naar een manege te gaan. Maar soms zijn het ook mensen die in het verleden negatieve ervaringen hebben opgedaan met paarden of paardrijden en daardoor wat angstig zijn geworden. De individuele begeleiding, de uitgebreide kennisoverdracht, het oefenen naast en op het paard en de rustige omgeving dragen ertoe bij dat, óók voor hen, het omgaan met en rijden op paarden een positieve ervaring wordt.